บรรยากาศการร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บ้านสวนทอง กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายความจงรักภักดี ณ NBT ช่อง 11
247 / 276-277 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737 Sales : 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com