บรรยากาศ คณะนักศึกษาหลักสูตร Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการ The Complete

คณะนักศึกษาหลักสูตร Mini MRE โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ The Complete และฟังบรรยายจากผู้บริหารบ้านสวนทองกรุ๊ป
247 / 276-277 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737 Sales : 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com