ผู้บริหาร บ้านสวนทอง กรุ๊ป เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดเบญจมบพิตร พร้อม น้อมถวายผ้าไตรจีวร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
247 / 276-277 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737 Sales : 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com