ดู บ้านสวนทองกรุ๊ป ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
บ้านสวนทองกรุ๊ปเริ่มดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน กว่าทศวรรษ เรามุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยความเป็นมืออาชีพ ใสใจทุกรายละเอียดในการสร้าง ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบและแนวสูง โดยคำนึงถึง การดีไซน์รายละเอียดภายนอกและ ภายในที่ทันสมัย ฟังก์ชันการใช้สอยที่ลงตัวและมีคุณภาพการก่อสร้างที่มาตรฐาน อีกทั้งมุ่งเน้นการเลือกทำเลที่มีศักยภาพ สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยเพื่อ ตอบโจทย์ Lifestyle การใช้ชีวิตที่ทันสมัย และสร้างความสุขความอบอุ่น เพื่มคุณภาพชีวิต แห่งการอยู่อาศัยของลูกค้า

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่เราดำเนินธุรกิจ เรายังมุ่งสร้างสังคมและครอบครัวที่ อบอุ่นโดยเน้นการจัดกิจกรรมพบปะกับลูกค้าและจัดการมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี ต่างๆ แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในโครงการของเครือบ้านสวนทองกรุ๊ปทุกโครงการ เป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม

บ้านสวนทองกรุ๊ป

247 / 276-277 ม.5 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737
Sales : 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com
ชื่อ - นามสกุล :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สอบถาม :
รายละเอียด :
 
ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Sale Assistant) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
พนักงานบัญชี (Accountant) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ในบริษัทอย่างน้อย 1 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
หัวหน้าช่าง (Foreman) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
- วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส ขึ้นไป
- เพศชาย
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
247 / 276-277 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737 Sales : 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com